WeTek Community Forum

Uključivanje uredjaja preko HDMI

zuka1977zuka1977 Posts: 37WeTek Community Member
Može li se WeTek podesiti da se uključi kada se prebaci na HDMI ulaz na televizoru na koji je spojen WeTEk; inače kada se isključi televizor (daljinski od TV) isključi se i WeTek player? Sve ostale naredbe na WeTek rade preko HDMI bez ikakvih problema.
Na ovakav način bi mogao korisititi daljinski od TV i za kontrolu WeTek.
Ako nije moguće ovo napraviti da li je moguće podesiti bilo koju tipku na daljinskom od TV za uključenje WeTek-a?
Koristim OpenElec 5.94.4.

Comments

  • Zdravo zuka1977,

    Oprostite na zakašnjelom odgovoru. Trenutno nije moguće podešavati postavke HDMI-CEC tehnologije na WeTek uređajima, ali naravno radimo na tome. Inače HDMI-CEC nije baš najbolje standardizovana tehnologija i kompatibilnost uređaja varira. Trenutni pokazatelji ističu da najbolju kompatibilnost sa WeTek.Play i WeTek.OpenELEC imaju Samsungovi i noviji LG televizori.

    Shodno tome potražite LG (simplink) ili Samsung (anynet+) ili neke treće HDMI-CEC postavke (u zavisnosti od proizvođača) na vašem TV prijemniku i pretražite dodatne mogućnosti koje vaš TV podržava. Na WeTek uređajima su sve postavke uključene i jedina je prepreka kompatibilnost uređaja.
Sign In or Register to comment.
Help Center

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

In this Discussion

© Copyright 2014 - Creative Dreams | Powered by Vanilla
All times are UTC