WeTek Community Forum

WeTek Core 4K First Setup

mach1mach1 Posts: 737WeTek Community Member
WeTek Core 4K First Setup


Cihaz ilk açıldığında ekranımıza Start yazılı çıkıyor onu ok liyoruz
Language dil seçimi geliyor türkçeyi bulup onu ok liyoruz
Timezone saat ülke konumu geliyor Athens,Istanbul gmt+2 yi bulup ok liyoruz
Resolution ekran video ayarları geliyor tv nize göre 1080p yada 1080i seçip ok liyoruz
Audio ses seçimi geliyor sisteminize göre optik kablomu yoksa hdmi vs onu seçip ok liyoruz
Network ağ ayarı geliyor onu seçip wifi yada ethernet kablo takılı geçiyoruz
Accounts hesaplar ekranı geliyor google market için o aşamada isterseniz girebilirsiniz mail ve şifrenizi
yada girmeyip ilerleyebilirsiniz
Enjoy your Wetek Core yazısı gelir ve cihaz ilk kurulum bitmiş demektir..

core1.png
core2.png
core3.png
core4.png
core5.png
core6.png
core7.png
core8.png
core9.png

Sign In or Register to comment.
Help Center

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

© Copyright 2014 - Creative Dreams | Powered by Vanilla
All times are UTC